Zosteropidae (White-eyes)
Code Common Name Scientific Name
171-1 Black-capped Speirops Speirops lugubris
171-5 African Yellow White-eye Zosterops senegalensis
171-9 Pemba White-eye Zosterops vaughani
171-10 Mayotte White-eye Zosterops mayottensis
171-11 Madagascar White-eye Zosterops maderaspatanus
171-13 Sao Tome White-eye Zosterops ficedulinus
171-15 Mascarene White-eye Zosterops borbonicus
171-17 Mauritius White-eye Zosterops chloronothos
171-18 Seychelles White-eye Zosterops modestus
171-19 Ceylon White-eye Zosterops ceylonensis
171-20 Chestnut-flanked White-eye Zosterops erythropleurus
171-21 Oriental White-eye Zosterops palpebrosus
171-22 Warbling White-eye Zosterops japonicus
171-26 Caroline Islands White-eye Zosterops semperi
171-31 Mountain White-eye Zosterops montanus
171-32 Christmas Island White-eye Zosterops natalis
171-59 Yellow-throated White-eye Zosterops metcalfii
171-64 Green-backed White-eye Zosterops xanthochrous
171-68 White-chested White-eye Zosterops albogularis
171-70 Silver-eye Zosterops lateralis
171-71 Yellow-fronted White-eye Zosterops flavifrons
171-72 Samoan White-eye Zosterops samoensis
171-73 Dusky White-eye Zosterops finschii
171-74 Grey White-eye Zosterops cinereus
171-76 Truk White-eye Rukia ruki
171-77 Long-billed White-eye Rukia longirostra
171-93 Giant White-eye Megazosterops palauensis
Previous Index Home Next