Tapaculos (Rhinocryptidae)

Code

Common Name

Scientific Name

105-3

Moustached Turco

Pteroptochos megapodius

105-5

Chucao Tapaculo

Scelorchilus rubecula

105-6

Grey Gallito

Rhinocrypta lanceolata

105-12

Elegant Crescentchest

Melanopareia elegans

105-30

Ocellated Tapaculo

Acropternis orthonyx