White-necked Petrel

Pterodroma externa


Norfolk Is SG 926 (2005)

26

 

11-26