White-backed Swallow

Cheramoeca leucosternus


Australia SG 2203 (2002)

54

 

117-27