Bahama Mockingbird

Mimus gundlachii


Bahamas SG 902 (1991) Bahamas SG 1256 (2001)

5

 

128-7