Dusky Thrush

Turdus naumanni


Japan SG 2869 (2000)

41

 

130-277