Kandavu Fantail

Rhipidura personata


Fiji SG 922 (1995)

39

 

141-19