White Eyes (Zosteropidae)

Code

Common Name

Scientific Name

152-1

Chestnut-flanked White-eye

Zosterops erythropleura

152-2

Japanese White Eye

Zosterops japonica

152-4

Oriental White Eye

Zosterops palpebrosa

152-5

Large Sri Lanka White Eye

Zosterops ceylonensis

152-6

Bridled White Eye

Zosterops conspicillata

152-28

Yellow-throated White Eye

Zosterops metcalfii

152-29

Christmas Island White Eye

Zosterops natalis

152-38

Savaii White Eye

Zosterops samoensis

152-40

Yellow-fronted White Eye

Zosterops flavirostris

152-42

New Caledonia White Eye

Zosterops xanthochroa

152-44

Grey-cheeked White Eye

Zosterops lateralis

152-46

White-chested White Eye

Zosterops albogularis

152-48

Grey-brown White Eye

Zosterops cinerea

152-51

African Yellow White Eye

Zosterops senegalensis

152-53

Bourbon White Eye

Zosterops borbonica

152-54

Principe White Eye

Zosterops ficedulina

152-57

Madagascar White Eye

Zosterops maderaspatana

152-58

Chestnut-sided White Eye

Zosterops mayottensis

152-59

Seychelles Brown White Eye

Zosterops modesta

152-62

Mauritius Olive White Eye

Zosterops chloronothos

152-66

Palau White Eye

Rukia palauensis

152-68

Truk White Eye

Rukia ruki

152-69

Ponape White Eye

Rukia longirostra

152-85

Black-capped Speirops

Speirops lugubris