Large Sri Lanka White Eye

Zosterops ceylonensis


Sri Lanka SG 828 (1983)

39

 

152-5