Ponape White Eye

Rukia longirostra


Micronesia SG 81 (1988) Micronesia SG 240 (1991)

39

 

152-69