Ceylon White-headed Starling

Sturnus senex


Sri Lanka SG 987 (1987)

39

 

166-70