Ceylon Blue Magpie

Urocissa ornata


Sri Lanka SG 684 (1979)

39

 

175-43