Megapodes (Megapodiidae)

Code

Common Name

Scientific Name

33-1

Common Scrub Hen

Megapodius freycinet

33-2

Marianas Scrub Hen

Megapodius laperouse

33-3

Polynesian Scrub Hen

Megapodius pritchardii

33-8

Black-billed Brush Turkey

Talegalla fuscirostris

33-9

Brown-collared Brush Turkey

Talegalla jobiensis

33-10

Wattled Brush Turkey

Aepypodius arfakianus

33-12

Maleo Fowl

Macrocephalon maleo