Spix's Guan

Penelope jacquacu


Guyana SG 490 (1968)

48

 

34-18