Okinawa Rail

Rallus okinawae


Japan SG 1713 (1983) Japan SG 3969 (2009)

42

 

43-36