Kiwis (Apterygidae)

Code

Common Name

Scientific Name

5-1

Brown Kiwi

Apteryx australis

5-2

Little Spotted Kiwi

Apteryx owenii

5-3

Great Spotted Kiwi

Apteryx haastii