White-cheeked Turaco

Tauraco leucotis


Ethiopia SG 542 (1962)

3 39

 

70-14