White-headed Mousebird

Colius leucocephalus


Tanzania new (2012)

1

 

82-4